Forældreråd

Forældrerådet i Børnehuset Bakketoppen består af 7 forældrerepræsentanter.

 

Til møderne deltager desuden en til to medarbejderrepræsentanter, samt den pædagogiske leder.

 

Der afholdes cirka fire møder årligt.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 6. April 2020, kl. 00:55.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://bakketoppen.htk.dk/Foraeldreraad.aspx