Forældresamarbejde

Engen er samarbejdet med forældrene omkring børnene en vigtig del af hverdagen.

For at dette samarbejde skal lykkes, er det vigtigt at både forældre og personale er åbne, imødekommende og viser hinanden tillid.

 

Ligeså vigtigt er det at lytte og vise forståelse for hinandens synspunkter, og respektere hinandens grænser.

Den vigtigste del af forældresamarbejdet er den daglige kontakt, hvor vi kan tale om barnets små og store oplevelser.

 

Udover den daglige kontakt tilbyder vi mindst en forældresamtale om året. Her har vi mulighed for sammen at tale om barnets trivsel og udvikling.

Hvis forældre eller personale ønsker det, kan der holdes flere samtaler.

På stuernes tavler informerer vi om børnenes aktiviteter ved at skrive små, historier og beskeder om dagens forløb.

Vi tager også en del billeder af børnenes hverdag, dem hænger vi op på stuerne eller på gangen.

 

Arrangementer i årets løb:

- Forældrekonsultation

- Sommerfest

- Forældremøde

- Julefest


Udskrift fra: inst.htk.dk - 25. June 2019, kl. 10:06.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://bakketoppen.htk.dk/Virksomhedsplan/Foraeldresamarbejde.aspx