Personalepolitik

Det er vigtigt at Engen opleves som en god arbejdsplads, hvor personalet trives, er engagerede, aktive, positive og ansvarlige voksne, som kan skabe en tryg og hyggelig atmosfære i hverdagen for forældre og børn.

Vi arbejder på at være åbne og ærlige overfor hinanden - blive bedre til at løse konflikter og drøfte uenigheder når de opstår.

 

Vi har følgende personalepolitik:

Der er udarbejdet jobprofiler for leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende. Vikarer får udleveret en praktisk oplysning om huset.

 

Personalet har mulighed for, at søge og deltage i forskellige interne og eksterne kurser for at dygtiggøre sig både fagligt og personligt.

 

Der holdes 10 personalemøder årligt af tre timers varighed. På disse møder drøftes pædagogisk udvikling og daglig praktisk pædagogik. Børnegrupperne bliver drøftet, hvis der er specielle ting omkring et barn tages problemet op her, så vi sammen kan vurdere om der er behov for ekstra hjælp og støtte til barnet.

Alle beslutninger og nye tiltag drøftes på møderne.

 

Den enkelte medarbejder har en gang årligt udviklingssamtale med lederen. Udviklingssamtalerne skal sikre, at lederen og den enkelte medarbejder til enhver tid har føling med, hvilke forventninger den anden har, og at den enkelte medarbejder får de bedste muligheder for en faglig udvikling i sit arbejde i institutionen.

Både medarbejder og ledelse kan til enhver tid bede hinanden om en samtale om pædagogiske eller arbejdsmæssige spørgsmål.

Takster
Daginstitution og dagpleje

2019

 

Dagpleje

heltid: 2.842

 

0-2 år

heltid: 3.233,00

 

3-5 år

heltid: 1.813,00

 

Har institutionen madordning

koster det yderligere 648,00