Sygepolitik for Engen

Det kræver en ekstra indsats at forbedre arbejdsmiljøet, men resultatet er en bedre arbejdsplads, større trivsel, mindre sygefravær og dermed vikartimer vi kan bruge til nogle sjovere ting.

 

Det personlige fravær fra Engen

Så få dage så muligt.

 

Syge-/raskmelding

Man melder sig syg på telefonen om morgenen kl. 6.00 til sine kollegaer der har morgenvagten. Ligeledes raskmelder du dig pr. telefon dagen før du vender tilbage inden kl. 12.00 (senest).

 

Man mailer og sms’er ikke sin sygdom, da det kan skabe misforståelser hos sine kollegaer.

 

Længerevarende sygdom

Efter 14 dages sygdom indkaldes der til en omsorgssamtale af lederen, hvor man får en snak om sygdommens art, varighed og hvordan man kan komme tilbage. Man kan blive pålagt at medbringe en lægeerklæring. Omsorgssamtalen kan finde sted i Engen, sygepersons adresse eller et på neutral grund.

Den sygemeldte og lederen indgår en aftale om at have en jævnlig kontakt pr. telefon.

 

Barns 1. sygedag

Man har ikke krav på barns 1. sygedag, men er det foreneligt med mødeplanen er det en mulighed.

 

Psykisk arbejdsmiljø

Vi møder hinanden med åbenhed, - spørg hvis der er noget der undrer dig i stedet for at sladder/bagtalelse.

Vi møder hinanden med goddag og farvel til alle i huset.

Hvis man har et problem med en af sine kollegaer går man til den det handler om FØRST.

Brug ledelsen hurtigst muligt hvis du/I har problemer som du ikke selv kan løse, så er der mulighed for at en tidlig indsats.

 

Fysisk arbejdsmiljø

Vi har alle medansvar til at benytte de hjælpemidler der findes – f.eks. stigen når børnene skal lægges ned i krybben.

Sørge for at der er stole og borde nok på alle stuer. Inddrag børnene til at stille stole ned/op.

 

Forebyggelse af smitteveje er alles ansvar.

 

HUSK VI ALLE HAR ET MEDANSVAR TIL ET GODT ARBEJDSMILJØ.